نشریه بوم کره منتشر شد

نشریه دانشجویی بوم کره (ویژه نامه تالاب) توسط انجمن علمی دانشجویی محیط زیست باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران منتشر شد.

در این شماره نشریه می توانید مطالبی چون سخن سردبیر، شناخت و اهمیت تالاب های شهری، تالاب امیرکلایه نمادی از تنوع زیستی استان گیلان و قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت و بهره برداری از تالاب ها، تالاب و اثرات گردشگری بر آن و … را مطالعه کنید.

مدیر مسئول این نشریه مسعود یوسفی، سردبیر صیاد شیخی ئیلانلو، طراح و صفحه آرا علی بختیاری خواه هستند و در این شماره

حوریه صباغیان، دانیال نیری، سیما سفیدیان، بهنام رحمانی، سید محمد جواد عبدالله صابری، مائده مجاوری مسلم، پوریا بای و آیسان محرمی همکاری داشته اند.

همچنین عکاسان این شماره صیاد شیخی ئیلانلو، منصور شیخی ئیلانلو، دانیال نیری، عزیز عذار، فرشید دیلمقانی، عباس عاشوری و مائده مجاوری مسلم با همکاری باشگاه عکاسان جوان نقده و کانون دانش آموختگان محیط زیست بوده اند.

پی دی اف این نشریه را می توانید در سامانه نشریات ببینید.

یک دیدگاه