کارگاه آموزشی انجمن علمی مطلوب در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد

کارگاه آموزشی انجمن علمی مطلوب به همت انجمن‌های علمی دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ در این پردیس برگزار شد.

سحر خرمی معاون مشارکت های فرهنگی و اجتماعی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در این کارگاه که با حضور دبیران و اعضای انجمن های علمی دانشجویی برگزار شد، با اشاره به ضرورت فعالیت گروه های دانشجویی در دانشگاه، گفت: انجمن های علمی دانشجویی یکی از گروه های فعال دانشجویی هستند که با انجام فعالیت های متنوع توانسته اند در ترویج فضای علمی در دانشگاه منشا اثر باشند.

وی در ادامه به جایگاه انجمن ها در ساختار دانشگاه اشاره کرد و افزود: محور اصلی فعالیت های انجمن های علمی باید کار علمی باشد.

خرمی همچنین در خصوص نحوه همکاری دانشجویان با انجمن ها، چگونگی ارتباط انجمن با جامعه و بازار، داشتن برنامه مدون برای فعالیت، مستندسازی و سایر شاخص های انجمن علمی مطلوب مطالبی را بیان کرد.

در ادامه این کارگاه، شرکت کنندگان درباره موضوعات ارائه شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

یک دیدگاه