مراسم روز جهانی باستان شناسی در دانشگاه تهران برگزار می شود

مراسم روز جهانی باستان شناسی به همت انجمن علمی باستان شناسی ایران، موسسه باستان شناسی دانشگاه تهران و انجمن علمی باستان شناسی دانشگاه تهران، شنبه ۲۸ مهر از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می شود.

یک دیدگاه