نمایشگاه مهر ۹۷ دانشگاه تهران موفق تر از سال های پیش به کار خود پایان داد

نمایشگاه مهر سال ۹۷ دانشگاه تهران از ۹ تا ۲۴ مهر سال جاری با همکاری معاونت فرهنگی و معاونت دانشجویی دانشگاه برگزار شد.

شانزدهمین نمایشگاه مهر به گفته تمامی برگزار کنندگان غرفه ها، نسبت به سال های پیش از نظم و کیفیت بیشتری برخوردار بود و کار پایش جسم و روان دانشجویان و آشنایی آن‌ها با تشکل های اسلامی، انجمن‌های علمی دانشجویی، کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی و بخش های مختلف فرهنگی از جمله موزه های فرهنگی، مرکز تئاتر مولوی و … نیز با دقت و سرعت انجام گرفت.

در شانزدهمین دوره برگزاری نمایشگاه مهر، در مجموع ۷ هزار و ۸۲۳ دانشجو ورودی جدید در باشگاه دانشجویان پذیرش شدند که از این تعداد ۴ هزار و ۳۱ دانشجو، دختر و ۳ هزار و ۷۹۲ دانشجو پسر بودند.

در این نمایشگاه علاوه بر غرفه‌های اداره‌ی کل تربیت بدنی، اداره‌ی کل امور شاهد و ایثارگر، اداره‌ی کل فرهنگی و اجتماعی، مرکز مشاوره، مرکز بهداشت، اداره‌ی کل خوابگاه‌ها، اداره‌ی کل امور دانشجویی، انتشارات دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهی، مسجد دانشگاه، بنیاد حامیان، سازمان بین‌المللی دانشگاهیان، صندوق قرض الحسنه، غرفه تولیدات دانشجویان و …؛ غرفه‌های دانشکده کارآفرینی و پارک علم و فناوری نیز حضور داشتند و دانشجویان را با نحوه‌ی اتصال به بازار کار و ارائه و اجرای ایده آشنا می‌کردند.

یک دیدگاه