شماره ششم نشریه دانشجویی سیمرغ فنی منتشر شد

شماره ششم نشریه دانشجویی سیمرغ فنی به صاحب امتیازی انجمن علمى دانشجویی علوم مهندسى پردیس دانشکده‌های فنی منتشر شد.

در شماره جدید این نشریه عناوینی چون تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این ره که تو می‌روی به رنکستان است، مصاحبه و گفتگو با خانم نباتی،‌ مسئول آموزش دانشکده علوم مهندسی، راهنمای ناکامل و نامعتبر دانشکده فنی! / هر آنچه که یک دانشجوی فنی باید بداند، اندراحوالات زندگی خوابگاهی و کارشناسی علوم‌مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی، به چشم می خورد.

پی دی اف این شماره را می توانید اینجا ببینید.

شماره ششم نشریه دانشجویی سیمرغ فنی به صاحب امتیازی انجمن علمى دانشجویی علوم مهندسى پردیس دانشکده‌های فنی منتشر شد.

در شماره جدید این نشریه عناوینی چون تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این ره که تو می‌روی به رنکستان است، مصاحبه و گفتگو با خانم نباتی،‌ مسئول آموزش دانشکده علوم مهندسی، راهنمای ناکامل و نامعتبر دانشکده فنی! / هر آنچه که یک دانشجوی فنی باید بداند، اندراحوالات زندگی خوابگاهی و کارشناسی علوم‌مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی، به چشم می خورد.

پی دی اف این شماره را می توانید اینجا ببینید.

یک دیدگاه