با حکمی از سوی معاون دانشگاه تهران؛ احسان محمدی دبیر جشن بیستمین سال تاسیس کانون های فرهنگی دانشگاه تهران شد

احسان محمدی دبیر شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران با حکمی از سوی دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران به عنوان دبیر جشن بیستمین سال تاسیس کانون های فرهنگی دانشگاه تهران، منصوب شد.

احسان محمدی دانش‌آموخته روابط بین الملل و حقوق بین الملل دانشگاه کارلتون کانادا و دانشگاه تهران، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و در حال حاضر معاون دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی است.

از سوابق این فعال فرهنگی و بین المللی می‌توان به ریاست دفتر امور بین‌الملل و تشریفات سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، قائم مقامی اداره کل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مشاور رایزن فرهنگی ایران در کانادا، ریاست انجمن فرهنگ ایران در کانادا، عضویت هیئت مدیره شورای هماهنگی مسلمانان کانادا، دبیری انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه تهران، دبیری کانون مطالعات بین المللی دانشگاه تهران، دبیری کنفرانس ها و رویدادهای ملی و بین المللی و … اشاره کرد.

گفتنی است، کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران، در سال ۱۳۷۷ تاسیس شده و به عنوان یک رکن اصلی فرهنگ در دانشگاه تهران، نقش و جایگاه محوری در تحقق اهداف دانشگاه داشته است.

 یادآور می شود، جشن بیستمین سال تاسیس کانون های فرهنگی دانشگاه تهران، ۱۹ آبان ۱۳۹۷ در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

یک دیدگاه