شورای سیاستگذاری چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی از دکتر مجید سرسنگی تقدیر کرد

شورای سیاستگذاری چهاردهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با عنوان «روابط عمومی آینده، فضای مجازی» با تقدیر از فعالیت ها و سوابق ارزنده دکتر مجید سرسنگی در راستای فرهنگ ارتباطات، سه شنبه ۱۰ مهر به میزبانی باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران تشکیل شد.

شورای سیاستگذاری سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی در راستای توسعه ارزش های متعالی ارتباطی، توسعه مردم داری، پی ریزی و گسترش ارتباطات انسانی، اجتماعی و شهروندی؛ به دلیل خدمات موثر، مساعدت در توسعه ارتباطات، توجه به افکارعمومی، ارتباط موثر با رسانه ها و نگاه تخصصی به روابط عمومی، از دکتر مجید سرسنگی تقدیر کرد.

دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران ضمن خوش آمدگویی به حاضران و تشکر از توجه شورای سیاستگذاری سمپوزیوم، گفت: برای ارزیابی مراکز آموزش عالی باید به میزان تاثیرگذاری دانشگاه ها در جامعه توجه ویژه شود و تلاش کنیم به دنبال ایجاد گفتمان مشترک بین نسل های قدیم و جدید باشیم.

وی افزود: در سال ۱۳۹۷ شعار معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران توجه به هویت دانشگاهی است و توجه به  نقش آفرینی دانشجویان در جامعه در تمام فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شده است.

دکتر سرسنگی در ادامه، اظهار کرد: به دنبال اجرای طرح ارتقا شایستگی های حرفه ای اعضای هیئت علمی در دانشگاه هستیم تا شاهد کاهش آسیب های علمی و اجتماعی باشیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، تاکید کرد: تقویت اخلاق حرفه ای، مسئولیت پذیری اجتماعی، حفظ محیط زیست، دانشگاه ایده پرداز و کارآفرین و همچنین ارتقای جایگاه بین المللی و حضور موثر در چرخه تولید علم و فناوری جهانی از جمله اهداف پیش بینی شده در سومین برنامه راهبردی دانشگاه تهران است.

یک دیدگاه