تعطیلی اجراهای مرکز تئاتر مولوی به مناسبت شهادت حضرت امام زین العابدین (ع)

اجراهای مرکز تئاتر مولوی به مناسبت سالروز شهادت امام زین العابدین (ع) تعطیل خواهند بود.

اجرای نمایش خدایگان به کارگردانی دکتر رحمت امینی پنجشنبه ۱۲ مهر و اجرای نمایش اژدهاک به کارگردانی علی شعبانی جمعه ۱۳ تعطیل خواهند بود.

یک دیدگاه