پیش درآمدی بر اجرای نمایش خدایگان؛ عصری با وودی آلن

نمایش خدایگان نوشته وودی آلن، به کارگردانی رحمت امینی که از ۵ مهر در سالن اصلی تئاتر مولوی به روی صحنه رفته است، چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸ پیش درآمدی بر اجرای خود خواهد داشت.

این نشست که با حضور شهرام زرگر (مترجم اثر) و رحمت امینی (کارگردان) و جمعی از صاحب نظران  و هنرمندان برگزار خواهد شد به ویژگی های دراماتیک متون وودی آلن و نیز چرایی انتخاب این متن برای اجرا در فضای کارگاهی دانشگاه توسط کارگردان و همچنین چگونگی مواجه دانشجویان با چنین آثاری خواهد پرداخت
گفتنی است حضور در این نشست برای عموم آزاد است.

یک دیدگاه