انتخابات الکترونیک میان دوره‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران برگزار می شود

انتخابات الکترونیک میان دوره‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، ۲ آبان ۱۳۹۷ برگزار می شود.

برای آن دسته از انجمن‌هایی که در انتخابات سراسری خرداد ماه نتوانستند شورای مرکزی جدید را تشکیل دهند، انتخابات میان دوره‌ای به‌صورت الکترونیک در تاریخ چهارشنبه ۲ آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

زمان تبلیغات نامزدها از ۲۵ مهر تا اول آبان خواهد بود و شرکت در انتخابات الکترونیک میان‌دوره‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی چهارشنبه دوم آبان با مراجعه به سامانه https://vote.ut.ac.ir امکان پذیر خواهد بود.

گفتنی است، امکان رای‌دهی برای دانشجویان گروه‌های آموزشی که انجمن‌ علمی دانشجویی آنها در انتخابات سراسری انجمن‌ها، خردادماه تشکیل نشده است وجود ندارد و وضعیت آن ها در اخبار آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

دانشجویان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده/پردیس مراجعه کنند.

یک دیدگاه