انتخابات الکترونیک میان دوره‌ای کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود

انتخابات الکترونیک میان دوره‌ای کانون‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری و دینی دانشجویان دانشگاه تهران، ۳۰ مهر ۱۳۹۷ برگزار می شود.

از آنجایی که در انتخابات سراسری کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی که در خرداد ۱۳۹۷ برگزار شد، برخی کانون‌ها به حد نصاب لازم نرسیدند و همچنین کانون‌های جدیدی در طی این مدت شکل گرفته است از این‌رو انتخابات میان دوره‌ای کانون‌ها مهر ماه سال جاری به‌صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

اعضای عمومی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران می‌توانند تا حداکثر ۱۵ مهرماه با مراجعه به معاونت دانشجویی-فرهنگی دانشکده/پردیس نسبت به ثبت‌نام برای نامزدی عضویت در شورای مرکزی کانون‌ها مراجعه کنند. زمان تبلیغات کاندیداها از تاریخ ۲۴ تا ۲۹ مهر خواهد بود.

انتخابات الکترونیک میان دوره‌ای کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران با مراجعه اعضای کانون‌ها در روز انتخابات به سامانه https://vote.ut.ac.ir برگزار می‌شود.

گفتنی است، مطابق‌ آیین‌نامه کانون‌ها امکان رای دهی برای دانشجویان عضو در هر کانون فراهم خواهد شد. دانشجویان دانشگاه تهران با مراجعه به لینک https://cultural.ut.ac.ir/?page_id=5026 می‌توانند در کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه عضو شوند.

یک دیدگاه