امکان صدور کارت بین المللی دانشگاهیان در دانشگاه تهران فراهم شد

بر اساس تفاهم منعقد شده میان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و سازمان بین المللی دانشگاهیان ISIC (دفتر ایران)، باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان نخستین نماینده فروش سازمان (P.O.S) در ایران فعالیت خود را از اول مهرماه ۱۳۹۷ آغاز کرد.

علیرغم فشارهای بین المللی و تحریم های ایجاد شده پیرامون حضور ایران در نهادهای علمی فرهنگی بین المللی، این امکان توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برقرار شد. این اقدام یکی از گام های موثر بین المللی شدن در راستای محور نخست برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران است و امید است که این اقدام، گام موثری در راستای بین المللی شدن دانشجویان دانشگاه باشد. دانشگاه تهران در این زمینه آمادگی دارد تا نسبت به کمک به سایر دانشگاه ها پیرامون پیوستن به این شبکه بین المللی اقدام نماید.

دانشجویان دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های معتبر کشور، از این پس می توانند با مراجعه به سامانه اختصاصی باشگاه دانشجویان به نشانی www.Ut.isic.ir درخواست صدور کارت دانشجویی بین المللی بدهند و از این پس ضمن تجربه ارزان تر فضاهای بین المللی، در داخل ایران نیز از خدمات شایانی به واسطه شبکه گسترده این سازمان بهره مند خواهند شد.

گفتنی است، کارت های بین المللی دانشگاهیان، به عنوان تنها  کارت های هویت جامعه دانشگاهی در سراسر جهان شناخته می شوند و اعضای این سازمان در ایران، می توانند از خدمات مختلف رفاهی، علمی و گردشگری استفاده کنند.

یک دیدگاه