حضور پرشور نشریات دانشجویی دانشگاه در بیست ودومین نمایشگاه مطبوعات

2

خانه نشریات دانشگاه تهران با برپایی غرفه در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات همچون سال های گذشته با حضور بیش از ۳۰۰ نشریه دانشجویی به ارائه و معرفی دستاوردهای نشریات دانشجویی دانشگاه در زمینه های مختلف علمی،اجتماعی،فرهنگی و سیاسی… پرداخته و به عنوان یکی از معدود نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این نمایشگاه به هم افزایی، مشارکت و بهتر شدن هرچه بیشتر نشریات دانشجویی با سایر نشریات کمک خواهد کرد.

یک دیدگاه