برگزاری دوره کتابخوانی در باغ موزه نگارستان

مؤسسه کجاوه سخن سوره مهر با همکاری باغ‌موزه نگارستان، دومین دوره کتابخوانی خود را با عنوان «کوله‌گردها» با حضور منیژه لشکری همسر شهید حسین لشگری و همراهی گلستان جعفریان نویسنده‌ کتاب «روزهای بی‌آینه»  در عمارت پروین اعتصامی باغ‌موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار کرد.

حدود ۸۰ نفر در این برنامه حضور داشتند. این کوله‌گردها چهارده‌ روز زمان داشتند تا کتاب «روزهای بی‌آینه» نوشته‌ گلستان جعفریان را مطالعه کنند. پس از خوانش بخش‌هایی از کتاب توسط نویسنده، کوله‌گردها رو در روی نویسنده و شخصیت کتاب، پرسش‌ها و نگاه‌های مختلف خود را مطرح کردند.

یک دیدگاه