دوره آموزشی کلک خیال در باغ موزه نگارستان برگزار شد

بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان با همکاری باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران دوره آموزشی «کلک خیال» را به منظور برگزاری جلسه آموزش و  شعر خوانی با حضور اساتید دوره و چهل تن از شاعران جوان از سراسر کشور، شنبه ۱۷ شهریور در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران برگزار کرد.

یک دیدگاه