کارگاه یک روزه فهم قرآن در دانشگاه تهران برگزار شد

کارگاه یک روزه فهم قرآن با مشارکت واحد ارتباط دانشگاه با خانه و مدرسه اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران و مدرسه قرآن و عترت با حضور حدود ۲۰۰ تن از معلمان و مربیان مقطع متوسطه آموزش و پرورش با محوریت معرفی طرح فهم قرآن در دبیرستان ها، دوشنبه ۱۹ شهریور در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه، هانی چیت چیان دبیر برگزاری کارگاه، به معرفی مبانی فهم قرآن و چگونگی بهره گیری از آن طی دوره های رشد و کتاب های قابل استفاده با این رویکرد در دبیرستان ها پرداخت.

در ادامه تعدادی از دانش آموزان مدرسه روشنگر که پیش تر این طرح برای آنها اجرا شده بود با به بحث در رابطه با سوره کوثر پرداختند.

این جلسه با پرسش و پاسخ و بازدید از نمایشگاه کتاب مرتبط با موضوع خاتمه یافت.

گفتنی است، از دستاوردهای این کارگاه می توان به آشنایی برخی از مدارس با برنامه های واحد ارتباط دانشگاه با خانه و مدرسه، آشنایی بیشتر با فعالیت های مدرسه قرآن و عترت و عضویت افراد شرکت کننده در پیام رسان های مدرسه فهم قرآن و شرکت در دوره های تدبر در قرآن ویژه معلمان، اشاره کرد.

یک دیدگاه