کارگاه بقا در بحران توسط کانون کارآفرینی باشگاه دانشجویان برگزار می‌شود

کارگاه بقا در بحران توسط کانون کارآفرینی باشگاه دانشجویان‌، سه‌شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

این کارگاه به صورت  عملیاتی و کاملا کاربردی جهت طراحی نقشه راه مسیر شغلی و فردی در شرایط بحران و عدم ثبات طراحی شده است. ترکیب و به کارگیری ابزارهای مدیریت استراتژیک و روانشناسی عمقی برای پاسخ به چالش‌های تصمیم‌‌گیری و برنامه‌ریزی گام‌های بعدی از جمله اهداف این کارگاه است.

به علت عملیاتی بودن ورک شاپ و نیاز به انجام فعالیت‌های فردی و گروهی، محدودیت ظرفیت ثبت نام وجود دارد. این دوره پیش‌نیازی ندارد. ( به زمینه مطالعات مدیریت یا روانشناسی نیازی نیست، هرچند یک امتیاز محسوب می‌شود.)

این دوره توسط سارا نظری، دانش آموختهMBA  دانشگاه تهران، مدرس و مشاور حوزه منابع انسانی، ارائه می‌شود.

به شرکت کنندگان در دوره، گواهینامه معتبر از طرف کانون کارآفرینی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران اهدا می‌شود.

یک دیدگاه