درخششی دوباره از انجمن علمی دانشجویی محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

طرح انجمن علمی دانشجویی محیط زیست پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با عنوان “توسعه گردشگری پایدار به منظور ارتقای وضعیت معیشت جوامع روستایی و حفاظت از تنوع زیستی ایران” در میان طرح های برگزیده نخستین جشنواره تجربیات موفق سمن های محیط زیستی، گردشگری پایدار و انجمن های دانشجویی کشور
در این جشنواره ملی از طرح های برگزیده که از میان بیش از ۱۰۰ طرح ارسالی از سراسر کشور انتخاب شده بودند، با اهدای تندیس جشنواره و لوح تقدیر از طرف خانم دکتر ابتکار، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تقدیر شد.
این جشنواره امروز، سه شنبه ۱۱ آبان ماه در پارک طبیعت پردیسان سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

اهداف طرح:
کمک به افزایش در آمد ارزی
بهبود وضعیت معیشت جوامع محلی
مشارکت دادن جوامع محلی در صنعت گردشگری
اشتغال زایی پایدار
توسعه و ترویج راهبردهای پایدار استفاده از منابع طبیعی کشور
شناساندن ارزش های تنوع زیستی کشور به منظور جذب گردشگران خارجی
آگاه سازی جوامع محلی از اهمیت حفاظت از ذخایر زیستی و ژنتیکی کشور
حفاظت از گونه های منحصر بفرد و در خطر انقراض کشور
ممعانت از صید و قاچاق گونه های در خطر انقراض در سطوح ملی و بین المللی

یک دیدگاه