فراخوان شرکت در اولین نمایشگاه گل و گیاه و عرضه تولیدات دانشجویان دانشگاه تهران

در آستانه سال نو، اولین نمایشگاه گل و گیاه و تولیدات دانشجویان دانشگاه تهران از ۱۹ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه افزون بر عرضه تولیدات دانشجویان دانشگاه تهران، انواع گل و گیاه زینتی و دارویی، انواع محصولات کشاورزی (بذر، نهال و پیاز، انواع وسایل باغبانی، انواع وسایل کشاورزی، آبیاری و سم پاشی، انواع کود و سموم، انواع چمن) ارائه خواهد شد. همچنین کارگاه‌های تخصصی پرورش گل و گیاهان زینتی در طول زمان برگزاری این نمایشگاه توسط انجمن‌های علمی دانشجویی برگزار خواهند شد.

دانشجویان محترم، شرکت‌های مرتبط با این حوزه و نهادهایی که تمایل به شرکت در این نمایشگاه را دارند، می‌توانند درخواست‌های کتبی خود را حداکثر تا ۱۶ اسفند به اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یا به شماره فاکس ۶۶۴۹۵۳۴۳ ارسال کنند.

یک دیدگاه