درخشش کانون دانشجویی همیاران سلامت دانشگاه تهران در دومین همایش کشوری همیاران

دومین همایش کشوری کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت با رویکرد اجتماعی شدن امر پیشگیری با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از دانشجویان همیار در دانشگاه شیراز برگزار شد.

همایش کشوری همیاران با حضور دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دکتر ریاضی معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حمید نادگران سرپرست دانشگاه شیراز، دکتر صادقی، مدیرکل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و مقامات و مسئولانی از دستگاه‌های کشور شامل وزارت کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولان استانی در دانشگاه شیراز برگزار  شد.

در مدت سه روز برگزاری این برنامه در دانشگاه شیراز، کارگاه‌های آموزشی با محور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و با عناوین خود مراقبتی، مداخله در بحران، بازتولید سرمایه اجتماعی، نقش همیاران در پیشگیری از خودکشی، نشاط اجتماعی، کارآفرینی و تفکر نقاد اجرا شد.

 با توجه به ارائه گزارش عملکردهای منطقه‌ای کانون‌های دانشجویی همیاران ‌و داوری آثار توسط هیئت داوران، کانون دانشجویی همیاران سلامت پردیس فارابی دانشگاه تهران، موفق به کسب «پوستر ممتاز فعالیت‌ کانون‌های دانشجویی همیار» با لوح تقدیر و تندیس و جایزه نقدی شد.

کانون‌های دانشجویی همیار پردیس مرکزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس ابوریحان نیز موفق به کسب پوستر قابل تقدیر فعالیت‌ کانون‌های دانشجویی همیار با لوح تقدیر و جایزه شدند.

یک دیدگاه