دوره آموزشی ویژه کارشناسان فرهنگی دانشگاه تهران برگزار می‌شود

اولین دوره آموزشی توسعه معنوی – اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و راهبری تشکل‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویی از ۳ بهمن ۱۳۹۶، روزهای سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۸ تا ۱۶ برگزار خواهد شد.

در راستای راهبردهای برنامه سوم دانشگاه مبنی بر توسعه اخلاقی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مرکز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی اداره‌کل فرهنگی و اجتماعی با همکاری مرکز آموزش های ضمن خدمت دانشگاه به ‌منظور ارتقای بینش و توانمندسازی سرمایه انسانی دانشگاه در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، برنامه آموزشی توسعه معنوی – اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و راهبری بهینه تشکل های دانشجویی را به مدت ۳۶ ساعت تدوین و موافقت مرکز آموزش ضمن خدمت دانشگاه برای اعطای گواهی دوره ضمن خدمت را اخذ کرده است.

کلیه کارشناسان شاغل به خدمت در حوزه فرهنگی در دانشکده‌ها/پردیس‌ها می‌توانند نسبت به تکمیل فرم ثبت‌نام اقدام و سپس طی نامه‌ای به‌صورت یک‌جا و حداکثر تا پایان پنجشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶  توسط معاونان فرهنگی و دانشجویی واحدها به اداره کل فرهنگی و اجتماعی ارسال شود تا پس از بررسی‌های لازم و بر اساس ظرفیت موجود از افراد حائز شرایط لازم برای شرکت در دوره دعوت به‌عمل آید.

گفتنی است، این دوره  بر اساس برنامه آموزشی زیر برگزار خواهد شد.

.

- پرسشنامه اخلاق حرفه ای
- پرسشنامه هوش اخلاقی
- پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری
- پرسشنامه بهزیستی معنوی فردی و دالمن (SIWB)

.

یک دیدگاه