کارگاه تخصصی روزنامه‌نگاری «کانون کتاب باشگاه دانشجویان» برگزار شد

اولین سری کارگاه‌های تخصصی دوره جامع روزنامه‌نگاری «کانون کتاب» باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.

این دوره آذر امسال در سه کارگاه مجزا شامل کارگاه خبر و خبرنویسی، گزارش‌نویسی و مصاحبه و گفت‌وگو در باشگاه دانشجویان برگزار شد.

در کارگاه خبر و خبرنویسی؛ مباحثی چون تعریف ژورنالیسم و روزنامه‌نگار، انواع رسانه‌ها و ویژگی آن‌ها، انواع خبر، ویژگی‌های خبرنگار، ارزش‌ها و عناصر خبری، سبک‌های خبرنویسی، تیتر و لیدنویسی و خبرنگاری کارمند و خلاق مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

در کارگاه گزارش نویسی؛ به مباحثی چون انواع گزارش، ویژگی‌های گزارش، تیتر و لیدنویسی و شروع، میانه و پایان گزارش پرداخته شد. برای تسلط بیشتر شرکت‌کنندگان هر کدام از آن‌ها گزارشی میدانی تهیه کردند و هر کدام از آنها در کلاس مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

همچنین، در بخش مصاحبه و گفت‌وگو؛ سرفصل‌های تفاوت گفت‌وگو و مصاحبه، انواع گفت‌و‌گو، آداب گفت‌وگو، شروع و پایان گفت‌وگو، تنظیم لید و تیتر و ویژگی‌های گفت‌وگوی خوب تدریس شد.

سعی بر این بود که این دوره به صورت کارگاهی و با مشارکت کامل شرکت‌کنندگان و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های چند رسانه‌ای باشگاه دانشجویان برگزار شود تا مخاطبان بتوانند با تمرین در کلاس، مفاهیم بیان شده را به صورت عملی دریابند.

یک دیدگاه