ارسال کانکس به استان کرمانشاه از طرف دانشکده علوم اجتماعی

محموله کانکس‌های اسکان موقت که با تلاش روابط عمومی دانشکده و با کمک و مساعدت کارکنان و تعدادی از اساتید دانشکده خریداری شده بود، روز پنج شنبه ۹ آذر پس از بارگیری به سمت مناطق زلزله‌زده غرب کشور ارسال گردید.

امید است که ایران عزیز ما دیگر شاهد چنین حوادث غم‌باری نباشد و این تحفه کوچک در اسکان موقت هموطنان مصیبت‌زده استان کرمانشاه نقشی هر چند اندک ایفا نماید.

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بار دیگر این واقعه دردناک را به خانواده‌های محترم درگذشتگان و آسیب‌دیدگان زلزله تسلیت و تعزیت عرض می‌نماید و برای عزیزان سفرکرده، غفران و رحمت واسعه الهی را مسئلت دارد.

یک دیدگاه