کارگاه تدبر در قرآن کریم در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

معاونت فرهنگی دانشگاه تهران در راستای ترویج فرهنگ قرآن و عترت اولین دوره کارگاه «تدبر در قرآن کریم» را ویژه اعضای هیئت علمی برگزار می‌کند. متقاضیان می‌توانند مشخصات هیئت علمی خود را شامل: نام و کد پرسنلی را به اداره کل فرهنگی و اجتماعی ارسال کنند.

.

زمان: سه شنبه‌ها، ۲۱ و ۲۸ آذر و ۵ دی‌ماه

ساعت: ۱۶ – ۱۳

مکان برگزاری دوره‌ها: باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران

.

محورهای کارگاه:

 ۱. آشنایی با معانی تدبر و کاربردهای آن در زندگی و امر تعلیم و تربیت

 ۲. آموزش تدبر و تفکر در سوره‌های قرآن

 ۳. برنامه‌ریزی برای مطالعه پیوسته قرآن

.

گفتنی است، برای شرکت‌کنندگان در کارگاه گواهی صادر خواهد شد.

یک دیدگاه