جدول زمان‌بندی آثار برگزیده پنجمین دوره نمایشنامه‌خوانی مرکز تئاتر مولوی (یادمان محمود استادمحمد)

پس از اعلام نتایج پنجمین دوره نمایشنامه خوانی مرکز، جدول زمان بندی اجراهای نمایشنامه خوانی توسط دبیرخانه پنجمین دوره به شرح زیر اعلام شد:

یک دیدگاه