مسابقات سازه ماکارونی دانشگاه تهران برگزار می شود

اولین دوره مسابقات سازه ماکارونی دانشگاه تهران از دوشنبه ۲۹ آبان تا ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط انجمن های علمی دانشجویی علوم مهندسی و مهندسی آب در دانشکده فنی برگزار خواهد شد.

علاقهمندان  میتوانند در دو گرایش سازه راندمانی و سازه فشاری و در دو بخش آزاد (دانشجویی) و دانش آموزی شرکت کنند. کارگاه آموزشی متناسب با آییننامه مسابقات در تاریخ ۲۱ و ۲۲ آبان در دانشکده فنی برقرار خواهد بود.

گفتنی است، این کارگاه برای دانشجویان ورودی‌های ۹۴ به بعد رشته‌ علوم‌مهندسی و عمران دانشگاه تهران رایگان است.

برای کسب اطلاعات تکمیلی با شماره ۰۹۳۸۲۷۷۹۲۲۸ تماس بگیرید.

یک دیدگاه