استفاده غیرقانونی از نام دانشگاه تهران

در روزهای اخیر تبلیغاتی با نام هیئت دانشجویی کهف الحصین دانشگاه تهران با آدرس اینترنتی (mukeb.ir) برای ثبت نام شرکت در پیاده روی اربعین منتشر شده است، به اطلاع می‌رساند که درج نام دانشگاه تهران در اطلاعیه غیرقانونی بوده و فعالیت این ستاد مورد تایید دانشگاه تهران نیست.

یک دیدگاه