جلسه شورای معاونان دانشجویی و فرهنگی پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران برگزار شد

شورای معاونان دانشجویی و فرهنگی پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران با حضور دکتر مجید سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران، سه‌شنبه ۲۰ تیر در تالار معین باغ موزه نگارستان، تشکیل جلسه داد.

در این جلسه موضوع دستورالعمل اجرایی اردوهای دانشجویی و همچنین برگزاری نخستین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران طرح و بررسی شد.

به استناد آیین‌نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه‌ ۲۹۷ مورخ ۹۵/۰۶/۱۵ «شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی»، دستورالعمل اجرایی اردوها در ۱۵ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه یکم خرداد ۱۳۹۶ شورای فرهنگی دانشگاه به تصویب رسید. در این جلسه به طور کامل دستورالعمل برای معاونان دانشجویی و فرهنگی تشریح و نقطه نظرات آنها ثبت شد.

همچنین نظر به برگزاری اولین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران در ۴ تا ۸ آذرماه ۱۳۹۶، طرح این جشنواره و ضوابط اجرایی آن به طور کامل تشریح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

موضوع برگزاری جشن دانش‌آموختگی سال تحصیلی ۹۴-۹۵، کمیته حجاب و عفاف، شروع به کار دفتر ارتباط دانشگاه با خانه و مدرسه و «روزی با دانشگاه» برای بازدید از دانشگاه طرح و بررسی آن به جلسه آینده شورای معاونان دانشجویی فرهنگی پردیس‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران موکول شد.

گفتنی است، در این جلسه دکتر محمد علی زارع چاهوکی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی، محمد جواد جامه‌بزرگی مدیر برنامه‌ریزی و نظارت فرهنگی و حمید رضا ملی دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه تهران و معاونان دانشجویی و فرهنگی پردیس هنرهای زیبا، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، پردیس البرز، پردیس دانشکده‌های فنی، پردیس فارابی، پردیس ابوریحان و معاونان دانشجویی و فرهنگی دانشکده‌های علوم اجتماعی، دانشکده دامپزشکی، دانشگده اقتصاد، دانشکده کارآفرینی، حقوق و علوم سیاسی، ادبیات و علوم انسانی، روانشناسی و علوم تربیتی، زبان‌ها و ادبیات خارجی، مطالعات جهان و سرپرست امور فرهنگی خوابگاه‌های دانشگاه تهران حضور داشتند.

یک دیدگاه