آغاز ششمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در دانشگاه تهران

مرحله دانشگاهی مسابقات ملی مناظره در روزهای اول، دوم و سوم خرداد در تالار کمال دانشکده ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
این مرحله از مسابقات توسط سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی تهران و همکاری معاونت فرهنگی دانشگاه تهران با حضور ۱۶ تیم متشکل از دانشجویان این دانشگاه برگزار خواهد شد.
مسابقات ملی مناظره هرساله در سه مرحله دانشگاهی/ استانی، منطقه‌ای و کشوری اجرا می‌شود که اجرای ششمین دوره آن در سال جدید آغاز شده است.
در این مسابقات تیم‌ها به صورت چهار نفره بر سر گزاره‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مناظره می‌کنند و تیم‌های برتر بر اساس رأی هیئت داوران به مرحله بعد صعود خواهندکرد. در این مرحله هیئت داوران اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران هستند.

یک دیدگاه