برگزاری انتخابات شوراهای مرکزی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، انتخابات شوراهای مرکزی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی، در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۱۸ با حضور پرشور دانشجویان در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.
تصاویری از برگزاری این انتخابات:

یک دیدگاه