تئاتر دانشگاهی مولوی؛ میزبان جشنواره تئاتر دانشگاهی می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، مرکز تئاتر مولوی با پایان یافتن نخستین دور از اجراهای عمومی مرکز تئاتر مولوی در فصل بهار سال ۹۶، سالنهای این مجموعه ی دانشگاهی میزبان آثار منتخب دانشجویان کشور در بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی می شود.
بنابراین گزارش؛ نمایشهای “مسئولیت شکستن سکوت مطلق” به کارگردانی شیوا مسعودی، “ماراساد” به کارگردانی مریم برزگر و “آدم، آدم است” به کارگردانی حبیب الله دانش که در طول اجراهای خود مورد استقبال گسترده مخاطبین اعم از دانشجویان، هنرمندان و اصحاب رسانه واقع شدند شب گذشته به اجراهای خود پایان دادند تا سالنهای اصلی و کوچک این مرکز تئاتری در اختیار جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی قرار گیرد.
بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی از امروز ۱۵ تا ۲۳ اردیبهشت برگزار می شود.

یک دیدگاه