یادبود روز درختکاری دایره آبی با حضور معاون فرهنگی دانشگاه تهران برگزار شد.

مراسم یادبود روز درختکاری توسط کانون دانشجویی هنر و زیست بوم «دایره آبی» در پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی دایره آبی، در روز ۹۵/۱۲/۱۶ ساعت ۱۲  مراسم یادبود روز درختکاری این کانون در میدان اصلی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم دکتر سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران، دکتر زارع مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه،دکتر حیدری رییس پردیس هنرهای زیبا، بابایی نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و تعدادی از اساتید پردیس هنرهای زیبا حضور داشتند.
در ابتدای مراسم امین مختاری، دبیر و موسس کانون دایره آبی ضمن تشکر از همه اعضای کانون و مسئولین دانشگاه، از همه دانشجویان برای پیوستن به کانون در جهت کمک به محیط زیست با استفاده از هنر به عنوان ابزار جذاب و کارآمد دعوت کرد. سپس دکتر سرسنگی معاون فرهنگی دانشگاه تهران در رابطه با لزوم مشارکت همه ی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه در فعالیت های زیست محیطی صحبت کرد. بابایی، نماینده سازمان محیط زیست نیز درباره فعالیت های این سازمان و زمینه های موجود برای مشارکت دانشجویان به ایراد سخنانی پرداخت.
در ادامه تک نهال یادبود کانون به دست دکتر سرسنگی ،آقای بابایی، امین مختاری و سایر مسئولین و دانشجویان کاشته و در کنار آن تابلوی یادبودی نصب شد. در آخرین قسمت مراسم امروز نیز، دانشجویانی که برای سرپرستی بذر ثبت نام کرده بودند، بذر های خود در کیسه های مخصوص دایره آبی تحویل گرفتند و پوستر یادبود این روز را امضا کردند.

گزارش تصویری:

یک دیدگاه