هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه با همکاری گروه رزونانس برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه با همکاری گروه رزونانس، جلسه نقد و بررسی آثار هفدهمین جشنواره تئاتر تجربه، آثار اجرا شده در سه روز نخست جشنواره در روز سه شنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۲:۳۰ و آثار اجرا شده در چهار روز پایانی جشنواره در روز شنبه ۲۱ اسفند ساعت ۱۲:۳۰ ، با حضور محمد حسین خدایی (منتقد و داور بخش تجربه های اجرا)، عرفان خلاقی (منتقد) و وحید رهبانی (داور بخش صحنه ای) در دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دپمارتمان نمایش سالن استاد ناظر زاده کرمانی برگزار می شود.

یک دیدگاه