نتیجه انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشجوئی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۵

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، دومین مرحله انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه تهران و شورای مرکزی ناظر در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ برگزار شد. بعد از شمارش آراء آقایان وحید فروزنده مدیر مسئول نشریه “جامعه” با کسب ۸۵ رای و محمد رهبری مدیر مسئول نشریه “سحر” با کسب ۷۷ رای به عنوان اعضای اصلی و آقای رضا ایروانی الداغی مدیر مسئول نشریه “بازار” با کسب ۵۹ رأی به عنوان عضو علی البدل به کمیته ناظر بر نشریات دانشجوئی راه یافتند.

گزارش تصویری:

یک دیدگاه