مسابقه مهر۹۵ – ویژه نودانشجویان سال ۱۳۹۵ دانشگاه تهران

photo_2016-11-15_21-37-15

 

مسابقه مهر۹۵ – ویژه نودانشجویان سال ۱۳۹۵ دانشگاه تهران

-مهلت شرکت در مسابق به پایان رسید.

-با تشکر: روابط عمومی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

 

 

 

یک دیدگاه