مراسم رونمایی برجسته ترین نقاشی دیواری دوره قاجاریه در باغ موزه نگارستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، مراسم رونمایی برجسته ترین نقاشی دیواری دوره قاجاریه (صف سلام فتحعلی شاه) در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران، با حضور و سخنرانی دکتر محمود نیلی، آیدین آغداشلو، دکتر حکمت الله ملاصالحی، سیدمحمد بهشتی،دکتر  مجید سرسنگی و … در روز شنبه چهاردهم اسفند ۹۵ ساعت ۱۵ برگزار می شود.

یک دیدگاه