فهرست واجدین شرایط رای دادن در انتخابات کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

بدینوسیله به استحضار می رساند؛ انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته ناظر بر نشریات در روز دوشنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۹ از ساعت ۹ الی ۱۳ در خانه نشریات واقع در خیابان ۱۶ آذر – باشگاه دانشجویان برگزار خواهد شد.درضمن فهرست واجدین شرایط در انتخابات و اطلاعیه شماره دو حاوی فهرست اسامی نامزدهای انتخابات نمایندگان مدیر مسئول از لینک زیر قابل دسترس است.

 

یک دیدگاه