ارسال شده توسط:Omid | تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
فیلم مستند تهران دمشق به همت بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سه شنبه 30 بهمن ساعت 15 در این دانشکده اکران می شود. این اکران دانشجویی به همراه نقد و تحلیل، با حضور میلاد دخانچی دکترای‌ مطالعات‌ فرهنگی، سجاد ...
بیشتر
ارسال شده توسط:Omid | تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
جلسه اول از سلسله جلسات بازخوانی تاریخ انقلاب با عنوان بازخوانی قطعنامه 598 به همت بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سه شنبه 30 بهمن، ساعت 12:30 تا 14 در این دانشکده برگزار می شود. در این نشست، استاد کامران ...
بیشتر
ارسال شده توسط:Omid | تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
نشستی با عنوان کافه اقتصاد با بررسی انجماد دارایی نظام بانکی به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، سه شنبه 30 بهمن، ساعت 15 در این دانشکده برگزار می شود. در این نشست، محسن بهزادی دانشجوی دکتری اقتصاد به ...
بیشتر
ارسال شده توسط:Omid | تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
نشست سوم از سلسله جلسات زنان در جنگ با عنوان نگاهی بر پژوهش های مرتبط با زنان در جنگ به همت حلقه مطالعات مسائل اجتماعی زنان انجمن جامعه شناسی ایران، چهارشنبه 1 اسفند 1397، ساعت 17 تا 19 در دانشکده ...
بیشتر
ارسال شده توسط:Omid | تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
سومین دوره مروری بر سینما سیاسی جهان توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سه شنبه 30 بهمن، ساعت 15 تا 18، در این دانشکده برگزار می شود. در این برنامه، فیلم تفنگ داران اثر ژان لوک ...
بیشتر