ارسال شده توسط:علیرضا صبا | تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۸
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران مهلت ارسال آثار به دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار را تمدید کرد. به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ با توجه به درخواست‌های مکرر پژوهشگران، مهلت ارسال مقاله به دومین همایش ملی دانشگاه اخلاق‌مدار ...
بیشتر
ارسال شده توسط:علیرضا صبا | تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۸
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره فرهنگ‌ دانشگاه تهران را تمدید کرد. به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ با توجه به درخواست‌هاي مكرر دانشگاهیان و تشکل‌های دانشجویی، مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره ...
بیشتر
ارسال شده توسط:علیرضا صبا | تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۸
انجمن‌علمی دانشجویی مهندسی علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، شماره جدید نشریه علمی دانشجویی دامستیک را منتشر کرد. به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ در این شماره از نشریه دامستیک، مصاحبه با دکتر علی نیک‌خواه، چهره ...
بیشتر
ارسال شده توسط:علیرضا صبا | تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۸
اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، اسامی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویی شرکت کننده در انتخابات میان دوره ای را اعلام کرد. به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انتخابات میان‌دوره‌ای کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی ...
بیشتر
ارسال شده توسط:علیرضا صبا | تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۸
اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، اسامی انجمن های علمی دانشجویی شرکت کننده در انتخابات میان دوره ای را اعلام کرد. به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران؛ انتخابات میان‌دوره‌ای انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران، دو‌شنبه 29 مهر، ساعت ...
بیشتر