اخبارو تازه ها

w2

  دانشگاه تهران برای باری دیگر در نهمین جشنواره ملی حرکت خوش درخشید در این جشنواره که نهمین دوره آن در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می‌گردید دانشگاه تهران در میان 86 دانشگاه شرکت کننده علاوه بر دانشگاه برگزیده در هشت بخش دیگر حائز مقام برگزیده گردید و توانست مقام اول را در این دوره از جشنواره به دست آورد. دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه برگزیده کشور در بخش انجمنهای علمی دانشجویی انجمن برگزیده در بخش آموزش، انجمن علمی دانشجویی احیاء مناطق خشک و کوهستانی انجمن برگزیده ...

نمایش همه مطالب