اخبارو تازه ها

t6

كانون گردشگري دانشگاه تهران در نظر دارد با همكاري ستاد گردشگري شهرداري تهران برای دانشجویان دختر دانشگاه از باغ موزه قصر و برج میلاد بازدید داشته باشند.دانشجويان ميتوانند با حضور در دانشكده فني و كتابخانه مركزي واقع در پرديس مركزي و همچنين دانشكده فني واقع در اميراباد بليت هاي خود را خريداري كنند -هزينه هر بليت فقط ٥٠٠٠ تومان ميباشد. -ساعت حركت ٨.٤٥ صبح در تاريخ ٣٠  اذر ماه 1395 مي باشد و زمان برگشت ساعت ١٥ همان روز مي باشد. -همچنين وعده ي ناهار در ...

نمایش همه مطالب